Jdi na obsah Jdi na menu
 


Program Sdružení kandidátů Starého Hradiště

6. 10. 2014

 

Program Sdružení kandidátů Starého Hradiště na kandidátce č. 1

 

Školství

 • Budeme prosazovat navýšení kapacity stávající mateřské školky a jednat o možnostech zřízení její odloučené části v místní části Brozany pro zlepšení přístupu rodinám z Brozan, Psinku a Hradiště na Písku.
 • Vzhledem k absenci základní školy v obci budeme přispívat na jízdné dětí dojíždějících do základních škol

 

Doprava:

 • Budeme intenzívně vyjednávat s krajem a magistrátem Pardubic o zlepšení kvality silnic a možnostech celkového zklidnění zejména tranzitní dopravy projíždějící přes naši obec.
 •  Ve spolupráci s krajem budeme budovat stezky pro chodce a cyklisty mezi místními částmi obce a Pardubicemi. Budeme pokračovat ve výstavbě nových a opravách stávajících chodníků.
 •  Vjezdy do obce a další vhodná místa vybavíme radarovými měřiči rychlosti pro zvýšení bezpečnosti provozu a zajištění nutných statistických dat pro další jednání s orgány kraje o zlepšení dopravní situace.
 •  S provozovateli příměstské a dálkové dopravy budeme jednat o optimalizaci a zvýšení četnosti spojů, o přidání dalších spojů o víkendech a večerních hodinách. Budeme také analyzovat variantu pořízení vlastního obecního mikrobusu pro zajištění okružní linky naší obcí s napojením na městskou MHD během doby, kdy není obec obsluhována jinými spoji a jeho další využití pro potřeby našich občanů, jako je např. odvoz seniorů do zdravotnického zařízení atp.

Životní prostředí

 • Prosadíme přesun sběrného místa odpadů do bližší vzdálenosti od obce (např. sběrný dvůr v Ohrazenici), případně budeme jednat o zřízení vlastního sběrného dvora.
 • Zvýšíme četnost svozu TKO na týdenní bez  poplatku

Volnočasové aktivity:

 • Budeme revitalizovat zanedbaná a budovat nová sportoviště a ostatní plochy odpočinku v místních částech, budeme vhodnou formou přispívat na sportovní aktivity občanů a dětské sportovní tábory

 

Veřejné osvětlení

 • Zajistíme opravy stávajících a budování nových prvků veřejného osvětlení včetně vybudování chybějícího osvětlení mezi obcí a Pardubicemi a výměny svítidel za energeticky úspornější

Územní plánování

 •  Budeme hospodárně spravovat obecní pozemky s důrazem na jejich využití pro volnočasové aktivity občanů a vybudování chybějící sociální infrastruktury (hřiště, parky, klidové zóny, obnovení a úprava „polních cest“ atp.) Nebudeme podporovat živelnou výstavbu nových objektů, zamezíme utrácení peněz za zbytečné studie plné nereálných vizí

Zastupitelstvo, místní správa

 • Budeme pořádat pravidelné diskuze s občany ve všech místních částech obce a organizovat i jiné formy sběru názorů a představ občanů pro zkvalitnění komunikace občanů se zastupitelstvem obce. Veřejná zasedání budeme svolávat i do Brozan a Hradiště na Písku
 • Budeme transparentně informovat občany o dění v obci a úkonech obecního úřadu a zastupitelstva obce, včetně obsazení výborů zastupitelstva obce kvalifikovanými členy z řad občanů obce.
 • Při rozhodování o velkých investičních akcích a jiných bodech majících zásadní dopad na kvalitu života obyvatel budeme prosazovat metody přímé demokracie včetně vyhlášení referenda. 

Z P Ě T