Jdi na obsah Jdi na menu
 


A jak starosta řekl mp3-logo.jpg, tak také provedl. Byli jsme pozváni na 27. zasedání dne 28.dubna 2010. Zasedání bylo mimořádně svoláno z podnětu některých rodičů dětí školky a na programu byl jeden bod a to opět zateplení a s tím spojený úvěr 3 mil. Kč. Tady je nutno zdůraznit, že zasedání se svolává dle časového plánu nebo z podnětu alespoň jedné třetiny zastupitelů, v tomto případě 5-ti. Kdo podal podnět pro svolání jsme se nedozvěděli. Zasedání se zúčastnilo 12 zastupitelů. V úvodu starosta připomenul poslední jednání k tomuto problému a uvedl zcela nepřesně předchozí výsledek hlasování mp3-logo.jpg. Omyl nebo úmysl? Proti opakovanému projednávání nebyla vznesena námitka i když v předchozím hlasování 10.3.2010 mp3-logo.jpg se zúčastnilo 8 zastupitelů a návrh byl odmítnut. O autorovi petice, či lépe řečeno dopisu, můžeme jen spekulovat. U 16 podpisů ovšem chybí místo trvalého pobytu a tak se můžeme jen domnívat, že se na nás obrátili občané naší obce.

Zasedání bylo hojně navštíveno, především rodiče dětí se snažili přesvědčit přítomné zastupitele o nutnosti realizace akce. Diskuze byla mnohdy chaotická a nepřinesla nic převratného, aby předložené argumenty přesvědčily většinu zastupitelů a návrh byl opět odmítnut.  Hlasování prokázalo přesvědčovací taktiku předkladatelů a tak se dva radní připojili k návrhu. Pro byly 4, proti 2 hlasy mp3-logo.jpg. Ostatní se hlasování neúčastnili viz zápis. Po tomto hlasování nabrala diskuze na razanci a odvíjela se v rovině osobního napadání, urážek, výčitek a vrcholem byla starostou vyhlášena „zpověď“ vzpurných zastupitelů. Tento postup je nevídaný a plně odporuje zastupitelské demokracii. Řádně zvolený zastupitel nezastupuje jen jednu minoritu a o důvodech svého rozhodnutí se nemusí nikomu zpovídat a nikde je presentovat. Proto jsme všichni přivítali jmenovité uvedení výsledku hlasování v  zápise. Toto bylo dávno navrženo ke změně Jednacího řádu, ovšem rada se zřejmě zabývala úplně něčím jiným. Ať rozhodování jednotlivých zastupitelů zhodnotí voliči nejen ve školce, ale i ve zbytku Starého Hradiště, Hradiště na Písku, v Brozanech i na „Psinku“. Emoce narůstaly, čas utíkal a tak starosta, po vystoupení přítomného zastánce úvěru, dal opětovně (už potřetí) hlasovat. Posledního hlasování se zúčastnilo 10 zastupitelů s výsledkem 4 pro, 6 proti mp3-logo.jpg viz zápis. Závěr zasedání nelze ani komentovat a vyjádření svých pocitů si mohl starosta odpustit. Obsáhlý zápis jen dokumentuje průběh zasedání z pohledu místostarosty.

 

A co bude dál? Vzhledem k připravované „petici“ lze očekávat projednávání na dalším zasedání. Většina zastupitelů, která se vzepřela starostovi, bude asi nucena zajistit podpůrnou „akci“  svého rozhodnutí. Nebo toto rozhodnutí je už dostatečné a konečné??? Je nepochopitelné, že většinou odmítnutý návrh vyvolává tolik emocí a tendenčně zaměřený článek v novinách je roznášen do schránek obyvatel. Je na všech, aby zvážili fakta a s chladnou hlavou posoudili všechny dostupné informace. Je třeba se oprostit od mnohdy sprostých označení dlouhodobě bydlících obyvatel a s pokorou přijmout většinový názor.

Závěrem je možno si odpovědět na otázku: Byla to síla opozice vedená bývalým starostou? Byl to neohrabaný postup staronového vedení? Nebo je to snaha se prosadit za každou cenu. Pokud váháte, vraťte se na začátek a posuďte fakta ještě jednou.

                                                                                      [Předchozí]

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zápis

(Fanda, 25. 5. 2010 21:32)

Dělá to starosta dobře. Tak dlouho votravovat, až vás zlomí