Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zastupitelstvo na svém 24. zasedání dne 26. října 2009, za minimální účasti zastupitelů, projednalo zřizovací listinu mateřské školy a schválilo ji s platností od 1.11.2009.  Už na tomto zasedání nebyly schváleny všechny návrhy předkladatelů, ovšem bez výrazné odezvy.  Průběh zasedání dokumentuje zápis a usnesení.

Další 25. zasedání se konalo 16. prosince 2009. Na tomto  zasedání byly projednány důležité body č. 8 a 9. Důležité proto, že schválením rozpočtu se zpravidla schvaluje dění v obci v následujícím roce. A tak byl projednán Rozpočtový výhled do r. 2012 a následně schválen Rozpočet na r. 2010. A tady poprvé mělo být zastupitelstvo obezřetnější po informaci ohledně zateplení školky. Poprvé jsme byli seznámeni o změně poměru dotace a vlastních nákladů. Z původní dotace 1,7 mil. Kč mp3-logo.jpg a vlastních financí necelý 1 mil Kč mp3-logo.jpg (z 26.8.2009) se poměr trochu přelil na stranu obce a celkové náklady cca 3 mil. Kč se dělily na 1,5 mil. Kč dotace a 1,5 mil. Kč vlastních.  V záměru byly schváleny i další potřeby obce a tak se projednával návrh Rozpočtu na r. 2010. I z tohoto dokumentu není patrné zařazení akce školky na letošní rok, navíc o úvěru ani slovo.  Projednali jsme předložené návrhy vyhlášky a další dokumenty, vše je uvedeno v zápise a usnesení.

26. zasedání se konalo 10. března 2010 od 18,00 hod. za přítomnosti 14 zastupitelů. Omluvena byla paní Olga Zelinková, takže plný počet zastupitelů „starostovy strany“, tj. 9 hlasů. Připomínám, že k platnému usnesení je třeba 8-mi hlasů. Po zdlouhavém projednávání názvů ulic za přítomnosti velkého počtu obyvatel nové zástavby jsme se dostali i k dalším bodům programu. V této době se ze zasedání omluvila paní Šárka Jacková, v 19,39 hod. jak zcela přesně zapisovatel uvedl v zápise, a počet přítomných klesl na 13.  Takže poměr sil 9 : 4. Školka se dostala na pořad v bodu 7. kdy se projednávala úhrada schodku hospodaření za r. 2009. V diskuzi jsme se dozvěděli o poměrech v této instituci a závěrem bylo odmítnutí úhrady necelých 50 tis. Kč a vyvrcholením byl návrh na projednání možnosti odvolání ředitelky školky. Hlasování: 13 pro. Tady je nutno se pozastavit nad zápisem. Proč zapisovatel tento problematický bod popsal ve čtyřech řádcích nevíme. Zvukový záznam je daleko obsáhlejší a svědčí o vypjaté atmosféře mezi obcí a školkou.

Problém popisovaný od počátku, tj. zateplení, se dostal na pořad jednání v bodě. 10. A tak jsme se dozvěděli od předkladatelů o další změně poměru dotace : vlastní. Takže už ne 1,7 mil. Kč, už ani ne 1,5 mil. Kč, ale necelý 1 mil. Kč. Vlastní prostředky povýšíme z necelého 1 mil. Kč na zbytek do cca 3 mil. Kč. A to vše úvěrem. Nejdříve jsme nepotřebovali téměř žádný (z 26.8.2009) a nyní máme starostou vyjednaný „výhodný“ úvěr na celou akci ve výši 3 mil. Kč se splatností do r. 2015. I když zdůraznil „časovou náročnost“ a „vynaložené úsilí“, nenašel u nevděčných zastupitelů podporu a předložený návrh byl smeten ze stolu. Toto přirovnání plně dosvědčuje hlasování: pro 2, proti 6 mp3-logo.jpg. Hlasovala nadpoloviční většina přítomných zastupitelů a návrh nebyl přijat!!! Nevíme, co vedlo zapisovatele ke zkreslení údaje o hlasování v zápise a uvedl: pro 2, proti 5.  Ostatní zastupitelé se hlasování neúčastnili.  Po tomto hlasování projevil starosta nespokojenost a přání, aby se zasedání  zúčastnili rodiče dětí školky mp3-logo.jpg.

Podobně dopadl návrh na projednání úvěru pro výstavbu chodníků (Hradiště na Písku). Vše dokumentuje zápis a usnesení.

                                                                                       [Předchozí]  [Další]

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zápis

(Fanda, 25. 5. 2010 21:34)

falšovat zápis je to nejmenší ale co to ostatní? vždyt tomu jelimánkovi je to podobné