Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zasedání 18.3.2020

26. 3. 2020

Jistě nemusím připomínat, že jsem byl na zasedání jediný z veřejnosti. Mimo sedmi, a to zdůrazňuji, sedmi zastupitelů s hlasem rozhodujícím byl přítomen ještě pan Plachý a pan Petr Roub. Jednání starosta z důvodů vyhlášených opatření přesunul na zahradu mateřské školy a bez dalšího otálení jednání zahájil o čemž svědčí zápis.

z12_1m.jpgA potom to mělo rychlý spád, seznámil s upraveným programem, vyzval ke složení slibu náhradníka volební strany pana Petra Rouba a ten okamžitě zasvěcen do všech záležitostí hlasoval o milionech z obecní pokladny. Podívejme se blíže na zápis.

Nejdříve ten úvod Jak jistě vidíte i zápis se dá upravit pro potřebu těch, kteří spěchali se zasedáním a hlavně dělali vše proto, aby se v následujícím jednání schválilo to, co asi někdo potřebuje a my si můžeme myslet PROČ ??? Proto je zapsáno osm přítomných, jinak není možno zasedání ani zahájit. A když není zahájeno, tak jako by nebylo. A když není zasedání, protože není nadpoloviční většina, nemůže se rozdávat z obecní kasy. A tak se to upraví.  A jelo se dál dle scénáře starosty a ostatních přisluhovačů. Zapisovatel se snažil zavádějícím způsobem popsat děj ohledně legalizace osmého hlasu.

z12_2.jpgHlasování a zahájení upravuje § 87 a § 92 odst. 3 zák.č. 128/2000 Sb.

A nejen to. Tento odstavec stačí přečíst a už víte proč to spěchalo. Jen ta rezignace přesedy finančního výboru Ing. Radka Zavadila na mandát zastupitele, odmítnutí mandátu dalšími v pořadí a uvedení nového zastupitele Petra Rouba se přešla bez "zbytečných zdůvodnění".

 

z12_3.jpgAž do druhého bodu jednání bylo přítomno 7 hlasů a tak se jednalo nelegálně, protiprávně, nezákonně a i vše následující tím je nelegální a jako by se neprojednalo. I postup při nástupu náhradníka je v zákoně ustanoven v § 56 zák.č. 491/2001 Sb. (pro Ing. Jedličkovou a Ing. Weinzettla) a je to trochu jinak, než se dělo na zahradě.

 

z12_4.jpg

A  tohle je jádro pudla. To je cena za úpravu stavby nebytových prostor  na restauraci v přízemí A bez DPH. Takže hospoda za obecní peníze (mimo jiné už určeno komu) bude i když třeba podvodem. To je změna č. 4 a změnový list č. 5 k parkovišti raději schválili bez uvedení ceny. A to ani nevíme o změnách 1,2 a 3 a hlavně za kolik. Budeme se ptát a budeme o tom psát.

z12_5.jpgA závěr zasedání se těžko popisuje. Byl jsem tam sám proti devíti, ale přesto si na názoru, že zasedání je neplatné trvám i když někteří blbci tvrdí, že lžu. A platnost zasedání se neposuzuje názorem na mandátovou komisi, ale faktem o přítomnosti nadpoloviční většiny při zahájení jednání. Škody vzniklé špatným úředním postupem by měl někdo hradit a tak se budeme ptát KDO ???

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

... informuje

(Kancelář pro uvádění románových příběhů na pravou míru, 27. 3. 2020 9:08)

Mandát zastupitele nevzniká na zastupitelstvu, ale zvolením ve volbách, popř. tím, že se jako doposud nezvolený "posune" na místo za zastupitele, který byl ve volbách zvolen "přede mnou" a odstoupil. Tento proces je automatický a nezáleží v něm na nějakém zasedání nebo jiné okolnosti.

Doporučuji si článek s touto informací přečíst ještě jednou.

Re: ... informuje

(Pavel Vrátil, 27. 3. 2020 11:51)

Jistě vás je v kanceláři dost, tři určitě, a tak jste měli článek pročíst podrobněji. Jinak platí odpověď shodná se shora uvedenou.

citace § 56 zák.č. 491/2001 Sb.

(Ing. Jedličková, 27. 3. 2020 11:25)


Vážený pane Vrátile,
doporučuji důkladné přečtení zmiňovaných zákonů:
citace § 56 zák.č. 491/2001 Sb.,Nastupování náhradníků
(1) Uprázdní-li se mandát v zastupitelstvu obce, nastupuje za člena tohoto zastupitelstva náhradník z kandidátní listiny téže volební strany v pořadí podle § 45 odst. 5, a to dnem následujícím po dni, kdy došlo k zániku mandátu. Z výše uvedeného vyplývá , že celý Váš článek je založen na lži. Prosím nemystifikujte veřejnost a informujte objektivně a pravdivě.

Re: citace § 56 zák.č. 491/2001 Sb.

(Pavel Vrátil, 27. 3. 2020 11:48)

Vážená paní Jedličková,
opomněla jste zcela zjevně úmyslně na další odstavec citovaného §. Problém je v tom, že nikdo nebyl informován o dnu zániku mandátu pana Zavadila a tím "oživení" mandátu pana Kovárníka. Ten měl od zastupitelstva (není rada) obdržet osvědčení, že se stal členem zastupitelstva a kterým dnem. Pokud by se vzdal mandátu, celý proces by se na dalším zasedání opakoval s panem Mikulou. Až potom by se dostal na řadu pan Roub. A to by mohlo být tak koncem května a to už by bylo pro vás asi pozdě. Proto se dva hráči přeskočili, celé zvládnul "místodržící" sám, zastupitelstvo nepotřebuje, část určitě. Na zákon jsem upozornil v příspěvku a tak v čem je ta lež ? Citovaný odstavec:
(2) Takto nastoupenému členu zastupitelstva obce předá rada obce, města, městské části nebo městského obvodu anebo rada hlavního města Prahy, a není-li zřízena, zastupitelstvo obce do 15 dnů poté, co se mandát uprázdní, osvědčení o tom, že se stal členem zastupitelstva obce a kterým dnem se jím stal. V případě neslučitelnosti funkcí podle § 5 odst. 2 postupuje zastupitelstvo obce na nejbližším zasedání podle § 55 odst. 6 obdobně.